Foshan Bester Access Control Smart Equipment Co.,Ltd
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ประตูหมุนกั้นพนัง
สวิง Barrier ประตูหมุน
ประตูหมุนความเร็ว
ประตูหมุนขาตั้งกล้อง
ประตูหมุนสถานีรถไฟ
ประตูหมุนคนเดิน
ประตูหมุนควบคุมการเข้าถึง
ประตูหมุนความสูงเต็ม
ประตูหมุนความสูงครึ่งหนึ่ง
ประตูกั้นจราจร
ประตูกั้นที่จอดรถ
ประตูกั้นยานพาหนะ
เสาไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
เทอร์โมมิเตอร์จดจำใบหน้า